9.3 vs 9.10 folder browsing

Status
Not open for further replies.

pernils

Explorer
Joined
Aug 31, 2015
Messages
87
För er som vill labba lite.

Boota om er freenas i v 9.3.

Gör ett biblotek typ .\manyfiles

Generera lite filer med scriptfor n in {1..50000}
do
touch $n;
done

Gör en bat fil i samma biblotek (timer.bat) och klistra in ...


@echo off
REM http://stackoverflow.com/questions/9922498/calculate-time-difference-in-windows-batch-file
cls

CALL :GetStartTime

rem Any process here...

CALL :GetStartTime
CALL :GetENdTime

for /l %%i in (1, 1, 3) do (

set /A newstart=end

dir manyfiles >NUL

CALL :GetENdTime

set /A elapsed=end-newstart


echo For run %%i
CALL :ShowTime

set cnt=%%i
)

echo .............
echo .............

echo for %cnt% iterations:
echo total time :
set /A elapsed=end-start
CALL :ShowTime

echo .............
echo average time :
set /A elapsed=(end-start)/cnt
CALL :ShowTime


::
:: End main program
::
GOTO End


REM *** Get end time:
:GetEndTime
for /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%time%") do (
set /A "end=(((%%a*60)+1%%b %% 100)*60+1%%c %% 100)*100+1%%d %% 100"
)
GOTO :EOFREM *** Get start Time ***
:GetStartTime
rem Get start time:
for /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%time%") do (
set /A "start=(((%%a*60)+1%%b %% 100)*60+1%%c %% 100)*100+1%%d %% 100"
)
GOTO :EOF


REM *** Show elapsed time: ***
:ShowTime
set /A hh=elapsed/(60*60*100), rest=elapsed%%(60*60*100), mm=rest/(60*100), rest%%=60*100, ss=rest/100, cc=rest%%100
if %mm% lss 10 set mm=0%mm%
if %ss% lss 10 set ss=0%ss%
if %cc% lss 10 set cc=0%cc%
::echo %hh%:%mm%:%ss%,%cc%
echo %ss%,%cc%
GOTO :EOF

:End
pauseDela ut med cifs och kör bat fil från win klient.

Notera tiden ...

Sätt in i auxiliary parameter för gjorde share
store dos attributes = no
ea support = no
map archive = no
map hidden = no
map system = no
map readonly = no
Kör bat filen igen .. notera att det går snabbare nu.

Byt train till 9.10 och boota om.

Kör batfilen igen och se att nu det är nästan ännu sämre än före fixet i 9.3.

Samma symptom finns även för nas4free

https://icesquare.com/wordpress/how-to-improve-zfs-performance/

Börjar freebsd följa mönstret som de flesta program drabbas av nämligen att allt går snabbar under utvecklingen tills det blir för stort och man tappar kontrollen och det vänder utför igen ?
 

pernils

Explorer
Joined
Aug 31, 2015
Messages
87
Tja ..
Har fått kasta ut freenas pga att filbläddring är näst intill ett skämt. Kärnan har inte de funktioner som behövs för att idag kunna få till en snabbare bläddring. Vad jag förstår så är det inte ens säkert att detta kommer i freeBSD12 då det bryter binära bakåtkompatibiliteten.

Undrar lite smått om det är någon som använder freenas + smb utanför hobby rummet hemma ?

För de som tycker som jag att bhyve inte har de grafiska verktygen att vara intuitivt att använda så kan jag tipsa om Proxmox. Har testat och kört freenas som vm under proxmox och med diskarna som passthru. Dock går det inte ytterligare virtualisera under freenas installationen. En annan baksida är att även fast proxmox stöder zfs så kan man inte importera diskarna under proxmox medans man har freenas igång. Detta kommer att leda obönhörligt till förlorande av data.
 
Status
Not open for further replies.
Top